Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům,  u kterých došlo např.
v důsledku koronakrize  ke zhoršení prospěchu,

dlouhodoběji jim věnovat zvýšenou pozornost
a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.     

Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled
v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ - PLAKÁT.pdf