Naše žačka Lucie Bialoňová vítězkou krajského kola "superfarmáře"

28.10.2011 23:21

Na jaře na naší škole proběhlo školní kolo Superfarmáře. Je to soutěž, ve kte-

ré se používá stolní hru „superfarmář“. Pravidla hry, která se opírají o zásady

matematiky a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s rizi-

ky. Velkého úspěchu pak dosáhla v krajském kole této soutěže naše žákyně Lu-

cie Bialoňová z 3. roč., která získala v superfarmáři první místo i krásné ceny.

Informace o naší vítězce se dostala i do denního tisku (deník z 25. května 2011

- viz fotogalerie).

—————

Zpět