Operační program Jan Amos Komenský

Škola je zapojena do projektu s názvem ZŠ a MŠ Třinec, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/
0001016 z Operačního programu Jan Amos Komenský

Účelem dotace je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.