Šablony II

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony II.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

  • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektové dny ve škole

MŠ:

  • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektové dny ve škole
  • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

Výše uvedené cíle se podaří do konce kalendářního roku 2020 splnit. Nyní připravujeme vstup do projektu Šablony III.