Tablety do škol

Tablety do škol

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Tablety do škol. V rámci tohoto projektu byli pedagogové ZŠ proškoleni v oblasti využívání moderní technologie ve výuce. Ve školním roce 2015/2016 budou poznatky ze školelní a samostudia aplikovat ve výuce.