Odhlašování obědů, dotované/nedotované obědy

01.09.2022 11:00

Vážení rodiče,

připomínáme nutnost odhlašovat obědy v případě absence Vašeho dítěte.

V souladu §4, odstavce 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je oběd v době, kdy je žák ve škole, dotován. Pokud se dítě vyučování neúčastní, je účtována za jeho oběd  nedotovaná částka - příklad. za 1 oběd dotovaná částka 25,-  a nedotovaná částka 50,- Kč. První den absence je možné oběd odebrat za dotovanou částku. Další dny bude neodhlášená strava za plnou cenu.

 

Odhlásit strávníka v případě předem známé nepřítomnosti je nutné nejpozději do 13 hodin předcházejícího dne, v případě nepředvídatelné absence pak nejpozději v den absence do 7 hodin, a to na telefonním čísle 558 346 342 či na e-mailové adrese: vedoucijidelny@zsmiru.cz.

 

Způsob placení:

Bezhotovostní platební styk (INKASO) nebo hotovostní platba dle níže uvedeného harmonogramu (není-li z provozních důvodů uvedeno jinak):

ŠJ Kanada vždy první a druhé pondělí v měsíci.

ŠJ Nebory vždy první a druhé úterý v měsíci a první a druhou středu v měsíci.

Dodržujte prosím termín placení. V případě neuhrazení obědů v termínu bude strava odhlášena.

—————

Zpět