Dotované/nedotované obědy

16.04.2019 08:57

Vážení rodiče,

připomínáme nutnost odhlašovat obědy v případě absence Vašeho dítěte.

V souladu §4, odstavce 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je oběd v době, kdy je žák ve škole, dotován. Pokud se dítě vyučování neúčastní, je účtována za jeho oběd  nedotovaná částka - příklad. za 1 oběd dotovaná částka 22,-  a nedotovaná částka 47,- Kč. První den absence je možné oběd odebrat za dotovanou částku. Další dny bude neodhlášená strava za plnou cenu.

 

Odhlásit strávníka v případě předem známé nepřítomnosti je nutné nejpozději do 13 hodin předcházejícího dne, v případě nepředvídatelné absence pak nejpozději v den absence do 7 hodin, a to na telefonním čísle 558 346 342 (ZŠ a MŠ Nebory, ZŠ a MŠ Osůvky) a 558 989 032 (ZŠ a MŠ Kanada) či na e-mailové adrese: vedoucijídelny@zsmiru.cz (všechna pracoviště).

 

Způsob placení:

Bezhotovostní platební styk (INKASO) nebo hotovostní platba dle níže uvedeného harmonogramu (není-li z provozních důvodů uvedeno jinak):

ŠJ Kanada vždy první a druhé pondělí v měsíci.

ŠJ Nebory vždy první a druhé úterý v měsíci a první a druhou středu v měsíci.

Dodržujte prosím termín placení. V případě neuhrazení obědů v termínu bude strava odhlášena.

—————

Zpět