Školní poradenské pracoviště

Ve školním poradenském pracovišti působí:

Mgr. Dagmar Gomolová, výchovný poradce - 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Mgr. Lucie Krenželoková, metodik prevence - 558 346 353, l.krenzelokova@zsmiru.cz

 

Ve škole dále mimo jiné působí:

Mgr. Michaela Kolebačová, speciální pedagog - m.kolebacova@zsmiru.cz