Školní poradenské pracoviště

Ve školním poradenském pracovišti působí:

Mgr. Dagmar Gomolová, výchovný poradce - 558 989 030, dagmar.gomolova@post.cz

Mgr. Lucie Krenželoková, metodik prevence - 558 346 353, krenzelokova.lucie@seznam.cz

 

Ve škole dále mimo jiné působí:

Mgr. Dana Kajzarová, speciální pedagog