Informace o škole

01.09.2022 22:11

Informace o škole - příloha č. 1 vyhlášky 515/2020 Sb.

Poskytování informací - web.pdf (255915)

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

níže výpis z Obchodního rejstříku a z Rejstříku škol a školských zařízení:

a) Charakteristika školy

Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

Sídlo:

Míru 247, 739 61 Třinec

IČ:

70983712

Právní forma školy:

Příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)

Zřizovatel:

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

Jméno statutárního orgánu (ředitelky školy):

Mgr. Petra Cemerková Golová

kontakt: 558 346 353

Jméno zástupce statutárního orgánu:

Mgr. Dagmar Gomolová, zástupce ředitelky

Odloučená pracoviště

ZŠ Nebory 165, kontakt: 558 346 353

Mgr. Petra Cemerková Golová

ZŠ Osůvky 48, kontakt: 558 330 676

Mgr. Dagmar Byrtus

MŠ Nebory 126, kontakt: 558 346 342

Jana Sikorová

MŠ Osůvky 48, kontakt: 558 335 454

Marcela Morcinková

Sloučené pracoviště:

MŠ Kanada, kontakt 558 989 031

Dagmar Sikorová

Kontakt:

Tel: 558 346 353

Fax: 558 989 033

e-mail: reditelka@zsmiru.cz

e-mail: sekretariat@zsmiru.cz

webové stránky: https://www.zsmiru.cz/

datová schránka: 49xmijc

Datum zřízení škol:

ZŠ Kanada
1937

ZŠ Nebory                                                                      1926

ZŠ Osůvky                                                                      1960

Datum zápisu do rejstříku škol:

1. 1. 2005

Poslední aktualizace v rejstříku škol:

15. 12. 2014 (nejvyšší povolený počet stravovaných v ŠJ)

17. 2. 2014 (nejvyšší povolený počet v ŠD)

Identifikační číslo ředitelství:

650019776

Mateřská škola

kapacita:                     99 dětí

IZO: 107 622 068

Základní škola

kapacita:                    164 žáci

IZO: 102 068 992

Školní družina

kapacita:                    100 žáků

IZO: 119 600 765

Školní jídelna

kapacita:                    250 žáků

IZO: 103 008 527

Školní jídelna-výdejna

kapacita:                    160 žáků        

IZO: 150 007 108

Názvy ŠVP

ŠVP ZV Hrou k poznání

ŠVP PV Korálek

ŠVP ŠD Korálky zábavy a odpočinku

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: rejskol.msmt.cz/

Výpis z obchodního rejstříku: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+a+mate%C5%99sk%C3%A1+%C5%A1kola,+T%C5%99inec,+M%C3%ADru+247,&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH

—————

Zpět