Vedení školy - kontakty, úřední hodiny:

01.09.2021 08:00

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

ředitelka školy: Mgr. Petra Cemerková Golová, tel.: 558 346 353, reditelka@zsmiru.cz

úřední hodiny: úterý 12:30 - 14:30 a čtvrtek 12:00 - 14:00 nebo po domluvě

IČO organizace: 70983712

zástupce ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Gomolová
tel.: 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

výchovný poradce: Mgr. Dagmar Gomolová, tel.: 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

konzultační hodiny: každou středu od 14:15 - 15:15

metodik prevence: Mgr. Bc. Jolana Niemczyková, j.niemczyková@zsmiru.cz

konzultační hodiny: každé pondělí od 13:45 - 14:45

sekretářka: Ing. Gabriela Morcinková, tel.: 558 346 353, sekretariat@zsmiru.cz

účetní:  Květoslava Majdová, tel.: 558 346 353, ucetni@zsmiru.cz

vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342, vedoucijidelny@zsmiru.cz

datová schránka: 49xmijc

webové stránky: https://www.zsmiru.cz/

 

Pracoviště

Základní škola, Kanada, Míru 247, Třinec

zástupce ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Gomolová,
tel.: 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Základní škola, Nebory 165, Třinec

ředitelka školy: Mgr. Petra Cemerková Golová, tel.: 558 346 353, reditelka@zsmiru.cz

Základní škola, Osůvky 48, Třinec

vedoucí učitelka: Mgr. Dagmar Byrtus, tel.: 558 330 676, zsosuvky@zsmiru.cz

Mateřská škola, Kanada, ul. Míru 247, Třinec

vedoucí učitelka: Dagmar Sikorová, tel.: 558 989 031, mskanada@zsmiru.cz

Mateřská škola, Nebory 126, Třinec

vedoucí učitelka: Jana Sikorová, tel.: 558 346 342, msnebory@zsmiru.cz

Mateřská škola, Osůvky 48, Třinec

vedoucí učitelka: Marcela Morcinková, tel.: 558 335 454, msosuvky@zsmiru.cz

 

 

—————

Zpět