Vedení školy - kontakty, úřední hodiny

22.08.2016 11:13

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

ředitelka školy: Mgr. Petra Cemerková Golová, tel.: 558 346 353

úřední hodiny: úterý, čtvrtek 12:30 - 14:30 nebo po domluvě

IČO organizace: 70983712

zástupce ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Gomolová
tel.: 558 989 030

výchovný poradce: Mgr. Dagmar Gomolová, tel.: 558 989 030

konzultační hodiny: každou středu od 14:15 - 15:15

metodik prevence: Mgr. Lucie Krenželoková

konzultační hodiny: každé pondělí od 14:15 - 15:15

sekretářka: Lenka Macurová, tel.: 558 346 353

účetní: Renata Di-Giustová, tel.: 558 346 353

 

vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342

e-mail: reditelka@zsmiru.cz

datová schránka: 49xmijc
webové stránky: https://www.zsmiru.cz/

 

Pracoviště:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TŘINEC - KANADA, Míru 247, Třinec

zástupce ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Gomolová, tel.: 558 989 030

školní kuchyně: 558 989 032

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NEBORY 165, Třinec

ředitelka školy: Mgr. Petra Cemerková Golová, tel.: 558 346 353
vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSŮVKY 48, Třinec

vedoucí učitelka: Mgr. Dagmar Byrtus, tel.: 558 330 676

vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KANADA, ul. Míru 247, Třinec

vedoucí učitelka: Jana Fildánová,tel.: 558 989 031
školní kuchyně: 558 989 032

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEBORY 126, Třinec

vedoucí učitelka: Jana Sikorová, tel.: 558 346 342
vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSŮVKY 48, Třinec

vedoucí učitelka: Marcela Morcinková, tel.: 558 335 454

vedoucí školní jídelny: Edita Šuláková, tel.: 558 346 342

—————

Zpět