Pedagogický personál školy

01.09.2017 07:00

ZŠ Nebory

Nikola Kalmusová - třídní učitelka

Mgr. Lucie Krenželoková - třídní učitelka

Mgr. Petra Cemerková Golová - třídní učitelka

 

Mgr. Monika Labajová - vyučující

 

Jarmila Franková - vychovatelka I. oddělení

Nikola Kalmusová - vychovatelka II. oddělení

 

MŠ Nebory

Jana Sikorová - vedoucí učitelka

Jana Walková - učitelka

Mgr. Petra Widenková - učitelka

Mgr. Kateřina Cubrová - školní asistent

ZŠ Kanada

Mgr. Dagmar Gomolová - třídní učitelka, zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Veronika Kawuloková - třídní učitelka

Mgr. Libuše Rumpíková - učitelka

Mgr. Bc. Jolana Niemczyková - vyučující

Drahuše Kačalová - vychovatelka

Mgr. Bc. Jolana Niemczyková - vychovatelka

Mgr. Martin Šujan - školní asistent

MŠ Kanada

Jana Fildanová - vedoucí učitelka

Milena Čupálková - učitelka

ZŠ Osůvky

Mgr. Dagmar Byrtus - vedoucí učitelka

Mgr. Hana Stoszková - třídní učitelka 1. - 3. a 5. ročníku

Mgr. Martin Šujan - vychovatel

MŠ Osůvky

Marcela Morcinková - vedoucí učitelka

Kamila Václavková - učitelka

—————

Zpět