Pedagogický personál školy

01.09.2017 07:00

ZŠ Nebory

Mgr. Miroslava Čmielová - třídní učitelka

Mgr. Lucie Krenželoková - třídní učitelka

Mgr. Petra Cemerková Golová - třídní učitelka

Mgr. Monika Wiszcorová - třídní učitelka

Mgr. Vanda Promna - vyučující

Mgr. Nikol Grygová - vyučující

 

Jarmila Franková - vychovatelka I. oddělení

Mgr. Nikol Grygová - vychovatelka II. oddělení

 

MŠ Nebory

Sylvie Lipowská - vedoucí učitelka

Jana Walková - učitelka

Yvona Kiszová - učitelka

ZŠ Kanada

Mgr. Dagmar Gomolová - třídní učitelka 1. - 5. ročníku, zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Veronika Kawuloková - učitelka

Mgr. Libuše Rumpíková - učitelka

Drahuše Kačalová - vychovatelka

MŠ Kanada

Jana Fildanová - vedoucí učitelka

Milena Čupálková - učitelka

ZŠ Osůvky

Mgr. Dagmar Byrtus - třídní učitelka 1. - 5. ročníku, vedoucí učitelka

Mgr. Hana Stoszková - učitelka

Mgr. Bohuslava Kaletová - vychovatelka

MŠ Osůvky

Marcela Morcinková - vedoucí učitelka

Kamila Václavková - učitelka

—————

Zpět