Povinná publicita

01.09.2022 10:37

Ozdravné pobyty

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace je zapojena do projektu MŽP a SFŽP ČR.

Název projektu: Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Registrační číslo projektu: 1190600039

 • školní rok 2018/2019, 22. - 26.10.2018, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo projektu 00241862
 • školní rok 2019/2020,  4. - 8.11.2019, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo projektu 00241862
 • školní rok 2020/2021 - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo žádosti projektu 1190600039 - nezrealizováno z důvodu pandemie
 • školní rok 2021/2022 - 22. - 26.2.2021, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo žádosti projektu 1190600039 
 • Čestné prohlášení (DPH).pdf (179699)
 • příloha č. 5 ZVA Ozdravný pobyt, příloha č. 5 - ZVA.rtf (410209)

Tyto projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra zdravotního prostředí.

 
 

Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům,  u kterých došlo např.
v důsledku koronakrize  ke zhoršení prospěchu, dlouhodoběji jim věnovat zvýšenou pozornost
a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.    

Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled
v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 
 
 

Šablony III

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektové dny ve výuce
 • zrealizovat projektové dny mimo školu

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve výuce
 • zrealizovat projektový den mimo školu
Výše uvedené cíle budeme plnit do konce kalendářního roku 2022.
 
 

 

Realizace lokálních sítí v gramtonostech

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát - Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.pdf

 

Projekt ZŠ a MŠ Třinec, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001016


 

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)

Národní plán obnovy

 
Cílem programu č. 174 je pořídit do mateřských škol učební pomůcky využitelné pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. 

 

 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)

Národní plán obnovy

 
Cílem programu č. 173 je pořídit do základních škol mobilní digitální technologie, které škola dle potřeby a vlastního uvážení bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
Cílem programu č. 174 je pořídit  do základních škol digitální učební pomůcky pokročilé digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
 
 

Místní akční plán III v ORP Třinec

Naše organizace je zapojena do projektu MAP.
Název projektu: Místní akční plán III v ORP Třinec
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138
Období realizace: 01.02.2022 – 30.11.2023
https://map.trinecko.cz/

 
 

Místní akční plán IV v ORP Třinec

Naše organizace je zapojena do projektu MAP.
Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec
Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286
Období realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025
https://map.trinecko.cz

 
 

Vnitřní konektivita

Cílem projektu je vybudovat vnitřní konektivitu školy a zabezpečení připojení k internetu v souladu s platnými standardy, a to ve dvou budovách p. o. (ZŠ Kanada a ZŠ Nebory).

Vnitřní konektivita plakát.pdf

 

—————

Zpět