Spolky rodičů

11.03.2024 08:50

Škola spolupracuje se sdruženími rodičů (spolky)

ZŠ, MŠ

název SR

vznik

IČO

sídlo

Kanada

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Třinec - Kanada

Předseda: Tereza Smolíková

sdruzenirodicukanada@gmail.com

 

3. 12. 2013

02396947

Třinec - Kanada, Míru 247

Nebory

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Nebory

Předseda: Ladislav Sliž

ladis.sliz01@gmail.com

 

11. 2. 1993

48428485

Nebory

Osůvky

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osůvky

Předseda: Lucie Kukuczová

kukuczova.lucie@seznam.cz

20. 3. 2006

27027481

Třinec - Osůvky 48


V rámci spolupráce jsou pořádány aktivity pro žáky a jejich rodiny na podporu zdravého životního stylu, zájmovou činnost a využití volného času k podpoře vztahu mezi žáky, žáky a pedagogy, školou a rodinou, a to mj. jako prevence nežádoucího chování.

Spolky rodičů tyto aktivity podporují např. vlastní organizací, spolupráci při organizaci se školou a financováním. Děti a jejich rodiny se tak mohou účastnit např. karnevalu, radovánek, lampiónových průvodů. Dále se spolky podílejí na přípravě oslavy Dne dětí, Mikulášských nadílek, výletů a exkurzí, velikonočních a vánočních jarmarků, veřejných vystoupení apod.

—————

Zpět