Spolky rodičů

01.09.2022 22:08

Škola spolupracuje se sdruženími rodičů (spolky)

ZŠ, MŠ

název SR

vznik

IČO

sídlo

Kanada

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Třinec - Kanada

Předseda: Petra Kubiszová

srps.kanada@seznam.cz

3. 12. 2013

02396947

Třinec - Kanada

Nebory

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Nebory

Předseda: Pavel Raszka

pavel.raszka@email.cz

 

11. 2. 1993

48428485

Nebory

Osůvky

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osůvky

Předseda:
Radek Cienciala

cien@seznam.cz

20. 3. 2006

27027481

Třinec - Osůvky 48


V rámci spolupráce jsou pořádány aktivity pro žáky a jejich rodiny na podporu zdravého životního stylu, zájmovou činnost a využití volného času k podpoře vztahu mezi žáky, žáky a pedagogy, školou a rodinou, a to mj. jako prevence nežádoucího chování.

Spolky rodičů tyto aktivity podporují např. vlastní organizací, spolupráci při organizaci se školou a financováním. Děti a jejich rodiny se tak mohou účastnit např. karnevalu, radovánek, lampiónových průvodů. Dále se spolky podílejí na přípravě oslavy Dne dětí, Mikulášských nadílek, výletů a exkurzí, velikonočních a vánočních jarmarků, veřejných vystoupení apod.

—————

Zpět