Úvod do DUMů (digitálních učebních materiálů)

23.10.2012 13:15

 

K projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách

 

 

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 1. – 5. ročník

 

Předmět :

 

Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Český jazyk

 

Matematika a její aplikace, Matematika

 

Člověk a jeho svět, Přírodověda a Vlastivěda

—————

Zpět