Základní informace k připravovaným volbám

20.09.2014 13:38

Začátkem října 2014 obdrží každý rodič kandidátní lístek. Na něj napíše jméno kandidáta z řad rodičů, který by měl zastupovat rodičovsku veřejnost ve školské radě a lístek vhodí do volební urny. Začátkem listopadu 2014 obdrží každý rodič hlasovací lístek se seznamem kandidátů. Termín samotných voleb bude upřesněn a v předstihu oznámen vyvěšením na chodbě školy, zápisem do deníčků a informací na webových stránkách školy. Školská rada je zřízena při základní škole. Volit mohou jen zákonní zástupci žáků školy.

—————

Zpět