Vyhlášení voleb

31.10.2017 08:49

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2018 - 2020

 

a) Vyhlášení voleb členů školské rady pro období 2018 - 2020

V souladu s Volebním řádem školské rady ze dne 11. 10. 2005, který byl vydán Radou města Třince usnesením č. 2005/1524, vyhlašuje ředitelka školy volby členů do školské rady pro funkční období 2018/2020. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a volbu třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí zaměstnanci školy.

 

b) Ustanovení přípravného výboru voleb členů do školské rady

Pro účel přípravy voleb ustanovila ředitelka školy přípravný výbor ve složení:

Mgr. Dagmar Gomolová, předsedkyně přípravného výboru, organizace voleb v ZŠ Kanada, organizace voleb v rámci organizace

Mgr. Dagmar Byrtus, člen přípravného výboru, organizace voleb v ZŠ Osůvky

Mgr. Monika Wisczorová, člen přípravného výboru, organizace voleb v ZŠ Nebory

Přípravný výbor zajistí volby výše uvedených členů školské rady v souladu s Volebním řádem školské rady.

 

c) Harmonogram voleb

Den vyhlášení voleb:                                                                  1. 11. 2017

Termín pro sběr návrhu kandidátů zákonných zástupců:           10. 11. 2017

Zveřejnění seznamu kandidátů zákonných zástupců:                15. 11. 2017

Volby členů do školské rady:                                                     7. 12. 2017

Zveřejnění výsledků voleb:                                                        11. 12. 2017

 

V Třinci, dne 1. 11. 2017  Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

—————

Zpět