Ozdravné pobyty

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace je zapojena do projektu MŽP a SFŽP ČR.

 

Název projektu:

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

  • školní rok 2018/2019, 22. - 26.10.2018, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo projektu 00241862
  • školní rok 2019/2020,  4. - 8.11.2019, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo projektu 00241862
  • školní rok 2020/2021 - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo žádosti projektu 1190600039 - nezrealizováno z důvodu pandemie
  • školní rok 2021/2022 - 22. - 26.2.2021, Podmitrov - Vysočina - "Ozdravný pobyt s environmentálním programem", registrační číslo žádosti projektu 1190600039 
  • Čestné prohlášení (DPH).pdf (179699)
  • příloha č. 5 ZVA Ozdravný pobyt, příloha č. 5 - ZVA.rtf (410209)

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra zdravotního prostředí. 

 

  www. mzp.cz                                                                                                 www.sfzp.cz