MENU

Výroční zprávy, školní řád, dokumenty, žádosti

24.08.2016 22:11

—————


Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
 

 

INFORMACE O  ORGANIZACI

VZDĚLÁVÁNÍ 25. 5. - 30. 6. 2020

 

(na základě pokynu MŠMT)


 

Vzdělávání bude probíhat dvěma způsoby:

 • ve škole v 15 členných skupinách, které se nebudou potkávat, a to ani v ŠJ, ani v ŠD.
 • na dálku“ v rámci distančního vzdělávání, které povede pověřený učitel (ne tedy nutně třídní učitel).


 

Vzdělávání ve škole

Způsob předávání a vyzvedávání žáků, provoz školy
a školní družiny

 • Škola bude pro žáky otevřena od 7:30.

 • Vyučování bude probíhat od 8:00 do 11:40.

 • Školní družina bude probíhat v běžné odpolední provozní době. Ranní družina nebude realizována.

 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2 metry (není nutné u doprovodu žáka či osob ze společné domácnosti).

 • Při prvním vstupu do školy předá zákonný zástupce žáka prohlášení (seznámení s rizikovými skupinami a prohlášení o bezinfekčnosti). Pokud je nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Hygienická opatření

 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Škola zajistí poučení žáků i zaměstnanců
  o dodržování hygienických opatření v době provozu školy.

 • Škola zajistí další hygienická opatření dle pokynů MŠMT a HS.

Dokumenty ke stažení:

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným uzavřením škol probíhá v naší škole od 11. 3. 2020 do odvolání výuka na dálku (distanční vzdělávání).

Naším cílem je minimalizovat při této formě vzdělávání zátěž rodičů s co největším užitkem pro žáka, a tak se držíme těchto zásad.

 1. Paní učitelky zasílají rodičům e-mailem odkazy na digitální pracovní listy, které vytvořily. Tyto pracovní listy nahrazují sešit a tištěné pracovní listy. Jsou v nich zahrnuta i kvalitní výuková videa a obrázky pro názornost. 

Výhody:

 • Rodič nemusí nic tisknout a zasílat paní učitelce naskenované zpět. Přesto paní učitelka vidí, jak se žákovi daří a má možnost individuálně na dálku pomoci.
 • K digitálním pracovní listům se žák dostane bez zřizování účtů a přihlašování. Stačí kliknutí na odkaz a už pracuje.
 • K vyplnění pracovního listu lze použít počítač, chytrý telefon nebo tablet.
 • Rodič má přehled o množství úkolů a o zadání. Záleží na něm, jakou formou je svému dítěti předá a kdy.
 • Není striktně stanovena doba pro vyplnění pracovních listů. Chápeme pracující rodiče a individuální možnosti jednotlivých rodin. Žádáme jen, aby žáci zadání zpracovali do učitelem stanoveného termínu (zpravidla do týdne či do poloviny týdne).
 • Díky vlastní tvorbě paní učitelky plynule navazují na učivo, které probraly před uzavřením škol.
 • Učivo vyučující zadávají tzv. jedním proudem – e-mailem s odkazy. Nevyžaduje se, aby např. část učiva vyzvedl rodič v jedné aplikaci, druhou část v druhé a další část v třetí aplikaci.
 • Paní učitelky poskytují průběžnou zpětnou vazbu, hodnotí motivačně a převážně slovně.
 1. Paní učitelky zasílají rodičům e-mailem také s odkazy k on-line procvičování na prověřených webových stránkách. Tato cvičení poskytují žákům okamžitou zpětnou vazbu, aby měli možnost pracovat s chybou. 

Děkujeme za příjemnou spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Petra Cemerková Golová a tým učitelů ZŠ

 


POMÁHÁME - SPOLEČNĚ
PRO ZDRAVÍ

Naše škola byla oslovena ČSAD s prosbou o pomoc
v akutním nedostatku roušek.
Prostřednictvím pošty jsme 27. 3. a 2. 4. odeslali dvě zásilky roušek, na jejímž ušití se podílel tým zaměstnanců ZŠ a MŠ včetně vedení školy.

PŘERUŠENÍ PROVOZU VŠECH MŠ OD 24.3.2020

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školyVíce zde: https://msosuvky.webnode.cz/

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školyVíce zde: https://msosuvky.webnode.cz

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školyVíce zde: https://msosuvky.webnode.cz/Děkuji za ochopení

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ KANADA A OSŮVKY OD 17.3.2020

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, z důvodu potřeby ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, pro nízký zájem o provoz a po dohodě se zřizovatelem sděluji, že s účinností od 17. 3. 2020 bude do odvolání přerušen provoz MŠ Kanada a MŠ Osůvky.

V případě naléhavé potřeby je možné pro děti MŠ Osůvky a MŠ Kanada využít provoz MŠ Nebory po předchozí domluvě (tel.: 730 894 638, e-mail: msnebory@zsmiru.cz, reditelka@zsmiru.cz).  

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy

 


 

PŘERUŠENÍ VÝUKY V ZŠ A ČINNOSTI ŠD OD 11.3.2020

 

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme tímto, že od 11. 03. 2020, na základě přiloženého pokynu, přerušujeme výuku v základní škole a činnost školní družiny na dobu neurčitou. 

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Potřebujete-li potvrdit žádost o ošetřovné, objednávejte:

telefonicky: 558 346 353, 730 894 637 nebo e-mailem: reditelka@zsmiru.cz (ZŠ Nebory) 

telefonicky: 558 989 030 nebo e-mailem: zastupcereditelky@zsmiru.cz (ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky)

 

Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka školy


 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání (do MŠ) pro rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

zápisy pro přijetí k předškolním vzdělávání proběhnou na všech pracovištích:

11. - 12. 5. 2020 od 13:00 – 16:00.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání na pracovištích:

v MŠ Míru 247, Třinec (MŠ Kanada)

v MŠ Nebory 165, Třinec (MŠ Nebory)

v MŠ Osůvky 48, Třinec (MŠ Osůvky)

Kapacitní možnosti výše uvedených pracovišť jsou omezené. Pro školní rok 2020/2021 je možné přijmout do:

MŠ Kanada

MŠ Nebory

MŠ Osůvky

maximálně 9 dětí

maximálně 11 dětí

maximálně 6 dětí

Kriteriá pro přijetí zde: Kritéria pro přijetí k PV 2020-2021.pdf (531104) 

 


Síň slávy :)

2. místo v obvodním kole recitační soutěže

15.03.2019 12:56

—————

1. a 3. místo v soutěži Nebory mají hodně talentů

08.11.2018 20:30

—————

3. místo v šachovém turnaji škol O pohár starostky města Třince

03.07.2018 12:11

—————


Mám dotaz:V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony II.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005628 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zavést čtenářský klub pro žáky ZŠ (Osůvky, Nebory, Kanada)
 • zavést doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Osůvky, Nebory, Kanada)

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat DVPP zaměřené na specifika práce s dvouletými dětmi
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

18.11.2019 00:00

—————

Personál jídelny

01.09.2019 07:37

—————

Ceny obědů

30.08.2019 00:00

—————

Dotované/nedotované obědy

16.04.2019 08:57

—————

Kontakt

01.09.2017 20:58

—————

Odhlašování

18.01.2017 20:57

—————

O našich jídelnách

08.01.2017 20:58

—————

Podněty a připomínky

01.01.2017 20:55

—————

Naše jídelna získala z kontroly jídelníčků KHS VÝBORNOU!

01.01.2017 20:06

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

28.12.2016 20:54

—————

Výdej svačinek - foto

01.12.2016 08:02

—————

Alergeny v potravinách

18.08.2015 20:54

—————


 

 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)