MENU

Informace o škole

20.08.2016 11:12

—————


Organizace vzdělávání
od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

níže najdete informace k organizaci vzdělávání od 12.4.2021. 

Škola se otevře s řadou podmínek a opatření, které se musí dodržovat, a tak Vás prosíme o součinnost. Informace Vám předáme také na on-line schůzce, která proběhne 8.4.2021. 

Podmínky otevření vztahující se přímo k žákům a rodičům: 

 • Povinné testování žáka 2x týdně, první test vždy první den nástupu do školy (pondělí, popř. jiný den, kdy dítě nastoupí), další test ve čtvrtek.
 • V případě pozitivního výsledku testu, se žák nesmí zúčastnit prezenční výuky.
 • V případě výskytu pozitivity při PONDĚLNÍM testování, jde domů pouze žák s pozitivním výsledkem testu.
 • V případě výskytu pozitivity při ČTVRTEČNÍM testování, jde domů celá třída, ve které se žák s pozitivním testem vzdělával.  

U dětí 1. - 3. ročníku může být u testování přítomen rodič. Na výsledek testu  počká mimo budovu školy nebo odejde. 

Podmínkou vstupu rodiče do budovy školy na nezbytně nutnou dobu k asistenci při testování je respirátor a použití dezinfekce u vstupních dveří.

Žáci budou mít během prezenční výuky a během pobytu v ŠD chirurgickou roušku nebo respirátor. 

Děkujeme za spolupráci.  


UZAVŘENÍ ŠKOL
OD 1. 3. 2021
DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

nařízením vlády budou od 1. 3. 2021 (zatím) do 11.4.2021 zavřeny ZŠ a MŠ. Bližší informace vám poskytneme. Sledujte prosím webovou stránku školy nebo vaši e-mailovou adresu. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Tým ZŠ a MŠ


Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022) proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín k podání žádosti o přijetí je stanoven na:

6. a 7. 4. 2021

Formy podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě ve dnech 6. nebo 7. 4. 2021, a to od 12:00 – 15:00 (nebo po telefonické domluvě);
 2. do datové schránky školy 49xmijc;
 3. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na sekretariat@zsmiru.cz;
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na ZŠ Nebory, Nebory 165, 739 61 Třinec.
   

Dokumenty potřebné k zápisu:

- běžná kopie rodného listu dítěte (lze bezplatně pořídit v ZŠ);

-  občanský průkaz zákonného zástupce nebo dítěte.

V případě žádosti o odklad školní docházky také:

 • doporučující stanovisko školského poradenského zařízení - PPP, SPC;
 • doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria: Kritéria pro přijetí k ZV 2021-2022.pdf (0)

Ve školním roce 2020/2021 se k zápisu k ZV pro školní rok 2021/2022 dostaví děti narozené v září až prosinci roku 2014, dále pak v lednu až srpnu roku 2015.

Formuláře ke stažení: (V případě osobního podání pomůžeme vyplnit na místě. V případě podání elektronicky nebo poštou lze dotazy konzultovat teleonicky na čísle 730 894 637.)

GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů - zákonný zástupce.pdf (0)

Žádost o přijetí do 1.r.pdf (0)

Žádost o odklad.pdf (0)


Vážení zákonní zástupci,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování
v online prostředí
Brožura je k nejrůznějším oblastem - rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana ....

 

 

Školní metodik prevence Mgr. Byrtus Dagmar


Ošetřovné

Vážení rodiče,

v žádosti o ošetřovné již  škola nepotvrzuje uzavření školy. Toto potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením, které předáte svému zaměstnavateli.

Název naší školy: 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

IČ: 70983712

Jak vyplnit žádost o ošetřovné: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Zrušení voleb do ŠR pro období 2021 - 2023

Vážení zákonní zástupci,

ředitelka školy ruší volby do ŠR pro období  2021 - 2023, které měly proběhnout 19. 11. 2020 z důvodů trvání nouzového stavu v ČR.

Na základě informace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (č.j.: MSMT – 40610/2020-1)  prodlužuje funkční období členů školské rady o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Následně budou zrealizovány volby členů školské rady pro další období.   

Mgr. Dagmar Gomolová, předsedkyně ŠR

 

 


Síň slávy :)

2. místo v obvodním kole recitační soutěže

15.03.2019 12:56

—————

1. a 3. místo v soutěži Nebory mají hodně talentů

08.11.2018 20:30

—————

3. místo v šachovém turnaji škol O pohár starostky města Třince

03.07.2018 12:11

—————


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

01.09.2020 08:00

—————

Personál jídelny

01.09.2019 07:37

—————

Ceny obědů

30.08.2019 00:00

—————

Dotované/nedotované obědy

16.04.2019 08:57

—————

Kontakt

01.09.2017 20:58

—————

Odhlašování

18.01.2017 20:57

—————

O našich jídelnách

08.01.2017 20:58

—————

Podněty a připomínky

01.01.2017 20:55

—————

Naše jídelna získala z kontroly jídelníčků KHS VÝBORNOU!

01.01.2017 20:06

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

28.12.2016 20:54

—————

Výdej svačinek - foto

01.12.2016 08:02

—————

Alergeny v potravinách

18.08.2015 20:54

—————


 

Mám dotaz:V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektové dny ve výuce
 • zrealizovat projektové dny mimo školu

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve výuce
 • zrealizovat projektový den mimo školu
Výše uvedené cíle budeme plnit do konce kalendářního roku 2022.

 


V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony II.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005628 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zavést čtenářský klub pro žáky ZŠ (Osůvky, Nebory, Kanada)
 • zavést doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Osůvky, Nebory, Kanada)

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat DVPP zaměřené na specifika práce s dvouletými dětmi
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)