MENU

Informace o škole

20.08.2016 11:12

—————

Organizační členění školy

21.08.2016 00:00

—————

Výroční zprávy, školní řád, dokumenty, žádosti

24.08.2016 22:11

—————

Pedagogický personál školy

01.09.2017 07:00

—————

GDPR - ochrana osobních údajů

24.05.2018 12:42

—————


ZMĚNY OD STŘEDY 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

od 18. 11. 2020 bude probíhat výuka žáků 1. - 3. ročníku ZŠ Nebory a ZŠ Kanada ve škole. V ZŠ Osůvky bude probíhat ve škole výuka 1. - 4. ročníku. Malotřídní školy mají výjimku. Pokud jsou žáci spojeni, prezenční výuka se týká celé spojené třídy.

Výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále distančně. 

Provoz školní družiny na ZŠ Kanada a ZŠ Nebory bude upraven, na ZŠ Osůvky zůstává beze změn.

Svačinky, pitný režim a obědy budou za upravených hygienických a organizačních podmínek v běžném režimu. 

Žáci musí mít ROUŠKU i během vyučování. Prosíme Vás, abyste dítěti dali 2 čisté roušky na den. 

I nadále nebude umožněn vstup rodičů do budovy školy. V případě potřeby si domluvte s vyučujícím schůzku na dobu mimo vyučování nebo využijte konzultací telefonicky nebo e-mailem. 

19. 11. 2020 proběhnou od 15:00 ON-LINE třídní schůzky pomocí odkazu na třídním účtu (stejně jako u ON-LINE výuky přes odkaz v třídním e-mailu). 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví. 

Tým ZŠ


Vážení zákonní zástupci,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování
v online prostředí
Brožura je k nejrůznějším oblastem - rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana ....

 

 

Školní metodik prevence Mgr. Byrtus Dagmar


Nový termín
ozdravného pobytu

Vážení rodiče, 

nový termín ozdravného pobytu je 22.2. - 26.2.2021.


Zrušení voleb do ŠR pro období 2021 - 2023

Vážení zákonní zástupci,

ředitelka školy ruší volby do ŠR pro období  2021 - 2023, které měly proběhnout 19. 11. 2020 z důvodů trvání nouzového stavu v ČR.

Na základě informace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (č.j.: MSMT – 40610/2020-1)  prodlužuje funkční období členů školské rady o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Následně budou zrealizovány volby členů školské rady pro další období.   

Mgr. Dagmar Gomolová, předsedkyně ŠR

 

 


Ošetřovné

Vážení rodiče,

v žádosti o ošetřovné již  škola nepotvrzuje uzavření školy. Toto potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením, které předáte svému zaměstnavateli.

Název naší školy: 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

IČ: 70983712

Jak vyplnit žádost o ošetřovné: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Síň slávy :)

2. místo v obvodním kole recitační soutěže

15.03.2019 12:56

—————

1. a 3. místo v soutěži Nebory mají hodně talentů

08.11.2018 20:30

—————

3. místo v šachovém turnaji škol O pohár starostky města Třince

03.07.2018 12:11

—————


Mám dotaz:



V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony II.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005628 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zavést čtenářský klub pro žáky ZŠ (Osůvky, Nebory, Kanada)
 • zavést doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Osůvky, Nebory, Kanada)

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat DVPP zaměřené na specifika práce s dvouletými dětmi
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

01.09.2020 08:00

—————

Personál jídelny

01.09.2019 07:37

—————

Ceny obědů

30.08.2019 00:00

—————

Dotované/nedotované obědy

16.04.2019 08:57

—————

Kontakt

01.09.2017 20:58

—————

Odhlašování

18.01.2017 20:57

—————

O našich jídelnách

08.01.2017 20:58

—————

Podněty a připomínky

01.01.2017 20:55

—————

Naše jídelna získala z kontroly jídelníčků KHS VÝBORNOU!

01.01.2017 20:06

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

28.12.2016 20:54

—————

Výdej svačinek - foto

01.12.2016 08:02

—————

Alergeny v potravinách

18.08.2015 20:54

—————


 





 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)