ÚŘEDNÍ DESKA

Spolky rodičů

11.03.2024 08:50

—————

VŘ na pozici zástupkyně ředitelky školy

19.01.2024 13:23

—————

Vedení školy - kontakty, úřední hodiny:

01.09.2022 22:13

—————

Pedagogický personál školy

01.09.2022 22:12

—————

Informace o škole

01.09.2022 22:11

—————

Organizační členění školy

01.09.2022 22:10

—————

Výroční zprávy, školní řád, dokumenty, žádosti

01.09.2022 22:09

—————

GDPR - ochrana osobních údajů

01.09.2022 12:42

—————

Povinná publicita

01.09.2022 10:37

—————

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled

01.09.2022 08:55

—————

Organizace školního roku 2023/2024

01.09.2022 00:00

—————


VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 1.6.2024 – 31.5.2027


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2024-2025 - web.pdf (456441)


KRITÉRIA pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025


Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Výsledky doplňovacích voleb do ŠR.jpg


O naší škole se píše i v novinách!

Více zde: https://zsnebory.webnode.cz/
O naší škole se píše i v novinách!

Více zde: https://zsnebory.webnode.cz/

ZŠ Nebory a ZŠ v Tanzánii - Hutník.png


Povinná publicita - dotace SFŽP na ozdravný pobyt

Díky dotaci Státní fondu životního prostředí a dotaci zřizovatele mohla škola ve dnech 22. - 26. 11. 2021 realizovat ozdravný pobyt pro zájemce z 2. - 5. ročníku našich škol. Pobyt byl pro žáky zdarma a konal se v Podmitrově na Vysočině. Atmosféra pobytu byla úžasná. Všichni si vážili toho, že bylo možné pobyt přes složité podmínky způsobené koronavirem realizovat. 

 

Mám dotaz:Vážení zákonní zástupci,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování
v online prostředí
Brožura je k nejrůznějším oblastem - rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana ....

 

 


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

15.04.2024 08:00

—————

Článek o ŠJ Nebory v Hutníku - 30.5.2023

30.05.2023 12:00

—————

Ceny obědů

01.05.2023 08:00

—————

Alergeny v potravinách

01.09.2022 18:00

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

01.09.2022 11:00

—————

Odhlašování obědů, dotované/nedotované obědy

01.09.2022 11:00

—————

Podněty a připomínky

01.09.2022 10:00

—————

Kontakt

01.09.2022 10:00

—————


ŠABLONY III

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

  • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektové dny ve výuce
  • zrealizovat projektové dny mimo školu

MŠ:

  • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektový den ve výuce
  • zrealizovat projektový den mimo školu
Výše uvedené cíle budeme plnit do konce kalendářního roku 2022.

 


Místní akční plán III v ORP Třinec

Naše organizace je zapojena do projektu MAP.
Název projektu: Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138
Období realizace: 01.02.2022 – 30.11.2023

https://map.trinecko.cz/

 


VNITŘNÍ KONEKTIVITA

Cílem projektu je vybudovat vnitřní konektivitu školy
a zabezpečení připojení
k internetu v souladu
s platnými standardy,
a to ve dvou budovách p. o. (ZŠ Kanada a ZŠ Nebory).

Vnitřní konektivita plakát.pdfProjekt ZŠ a MŠ Třinec, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001016


Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům,  u kterých došlo např.
v důsledku koronakrize  ke zhoršení prospěchu,
dlouhodoběji jim věnovat zvýšenou pozornost
a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.     
Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled
v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 
 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Cílem programu č. 173 je pořídit do základních škol mobilní digitální technologie, které škola dle potřeby a vlastního uvážení bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
 
Cílem programu č. 174 je pořídit  do základních škol digitální učební pomůcky pokročilé digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.