MENU

Kritéria pro přijetí k ZV 2023-2024

08.03.2023 08:00

—————

Výroční zprávy, školní řád, dokumenty, žádosti

01.09.2022 22:11

—————

GDPR - ochrana osobních údajů

01.09.2022 12:42

—————

Povinná publicita

01.09.2022 10:37

—————

Informace o škole

01.09.2022 09:00

—————

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024

01.09.2022 08:55

—————

Organizační členění školy

01.09.2022 08:01

—————

Vedení školy - kontakty, úřední hodiny:

01.09.2022 08:00

—————

Pedagogický personál školy

01.09.2022 07:00

—————

Organizace školního roku 2023/2024

01.09.2022 00:00

—————

Organizace školního roku 2022/2023

01.09.2022 00:00

—————


Vážení zákonní zástupci,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování
v online prostředí
Brožura je k nejrůznějším oblastem - rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana ....

 

 


Síň slávy :)

2. místo v obvodním kole recitační soutěže

15.03.2019 12:56

—————


Mám dotaz:Povinná publicita - dotace SFŽP na ozdravný pobyt

Díky dotaci Státní fondu životního prostředí a dotaci zřizovatele mohla škola ve dnech 22. - 26. 11. 2021 realizovat ozdravný pobyt pro zájemce z 2. - 5. ročníku našich škol. Pobyt byl pro žáky zdarma a konal se v Podmitrově na Vysočině. Atmosféra pobytu byla úžasná. Všichni si vážili toho, že bylo možné pobyt přes složité podmínky způsobené koronavirem realizovat. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

20.03.2023 08:00

—————

Ceny obědů

01.03.2023 08:00

—————

Alergeny v potravinách

01.09.2022 18:00

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

01.09.2022 11:00

—————

Odhlašování obědů, dotované/nedotované obědy

01.09.2022 11:00

—————

Podněty a připomínky

01.09.2022 10:00

—————

Kontakt

01.09.2022 10:00

—————

O naší jídelně

01.09.2022 08:00

—————

Personál jídelny

01.09.2022 06:00

—————


 


V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

  • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektové dny ve výuce
  • zrealizovat projektové dny mimo školu

MŠ:

  • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
  • zrealizovat projektový den ve výuce
  • zrealizovat projektový den mimo školu
Výše uvedené cíle budeme plnit do konce kalendářního roku 2022.

  

Škola je zapojena do projektu s názvem ZŠ a MŠ Třinec, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/
0001016 z Operačního programu Jan Amos Komenský

Účelem dotace je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.


Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům,  u kterých došlo např.
v důsledku koronakrize  ke zhoršení prospěchu,
dlouhodoběji jim věnovat zvýšenou pozornost
a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.     
Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled
v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.