MENU

Informace o škole

01.09.2021 09:00

—————

Organizační členění školy

01.09.2021 08:01

—————

Vedení školy - kontakty, úřední hodiny:

01.09.2021 08:00

—————

Pedagogický personál školy

01.09.2021 07:00

—————

Organizace školního roku 2021/2022

01.09.2021 00:00

—————

Organizace školního roku 2022/2023

01.09.2021 00:00

—————

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024

14.11.2018 08:55

—————

GDPR - ochrana osobních údajů

24.05.2018 12:42

—————

Výroční zprávy, školní řád, dokumenty, žádosti

24.08.2016 22:11

—————


INFORMACE K TESTOVÁNÍ
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Vážení rodiče, 
v období od 17. ledna 2022 probíhá testování všech žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí; není-li pondělí vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
V případě, že se vyskytně pozitivní výsledek v pondělí, odchází domů pouze pozitivní žák. V případě, že se vyskytne pozitivní výsledek ve čtvrtek, přechází třída do tzv. režimu Test-to-stay (více informací na třídních schůzkách nebo v letáčku: Testování - leták pro rodiče.pdf )...
Ve třídě žáci nemusí mít roušku, na chodbách a společných prostorách ano. Povinnost ochrany dýchacích cest platí i nadále pro rodiče, kteří se v budově školy pohybují. Vstup rodičů je z důvodu minimalizace rizika šíření koronaviru i nadále omezen a pokud je pedagogem umožněn, pak jen na nezbytně nutnou dobu.  
Děkujeme Vám za spolupráci. Tým ZŠ
 
 

 


INFORMACE K PROVOZU
OD 1. 9. 2021
- PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

Dospělé osoby, které vstupují do budovy MŠ musí použít respirátor.

Děti nejsou povinny nosit VE TŘÍDĚ ochranu dýchacích cest a taktéž se jich netýká testování.

V případě příznaků infekčního onemocnění je rodič povinen na výzvu zaměstnance školy neprodleně vyzvednout dítě z mateřské školy.

Pokud se vašeho dítěte týká samoizolace z důvodu návratu ze zahraničí, informujte školu.

 


Povinná publicita - dotace SFŽP na ozdravný pobyt

Díky dotaci Státní fondu životního prostředí a dotaci zřizovatele mohla škola ve dnech 22. - 26. 11. 2021 realizovat ozdravný pobyt pro zájemce z 2. - 5. ročníku našich škol. Pobyt byl pro žáky zdarma a konal se v Podmitrově na Vysočině. Atmosféra pobytu byla úžasná. Všichni si vážili toho, že bylo možné pobyt přes složité podmínky způsobené koronavirem realizovat. 

 

Vážení zákonní zástupci,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování
v online prostředí
Brožura je k nejrůznějším oblastem - rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana ....

 

 

Školní metodik prevence Mgr. Byrtus Dagmar


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníčky

06.09.2021 12:00

—————

Odhlašování obědů, dotované/nedotované obědy

01.09.2021 11:00

—————

Kontakt

01.09.2021 10:00

—————

Ceny obědů

01.09.2021 10:00

—————

O naší jídelně

01.09.2021 08:00

—————

Personál jídelny

01.09.2021 06:00

—————

Zařazování vlákniny do jídelníčku

23.08.2021 11:00

—————

Alergeny v potravinách

16.08.2021 18:00

—————

Podněty a připomínky

16.08.2021 10:00

—————

Naše jídelna získala z kontroly jídelníčků KHS VÝBORNOU!

01.01.2017 20:06

—————


 Mám dotaz:V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

Cílem bylo v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektové dny ve výuce
 • zrealizovat projektové dny mimo školu

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve výuce
 • zrealizovat projektový den mimo školu
Výše uvedené cíle budeme plnit do konce kalendářního roku 2022.

 


V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony II.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat projektový den ve škole
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005628 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem je  v souladu s doporučením výstupu z dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV:

ZŠ:

 • personálně podpořit ZŠ (školní asistent)
 • zavést čtenářský klub pro žáky ZŠ (Osůvky, Nebory, Kanada)
 • zavést doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Osůvky, Nebory, Kanada)

MŠ:

 • personálně podpořit MŠ (školní asistent)
 • zrealizovat DVPP zaměřené na specifika práce s dvouletými dětmi
 • zrealizovat odborně zaměřená tematická setkávání (podpora spolupráci s rodiči)

 

V této organizaci probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Plakát A3_kapacity.docx (67540)